Digitaalinen markkinointi vs perinteinen markkinointi

Digitaalisen markkinoinnin ja perinteisen markkinoinnin erot

Läpi historian on ollut tärkeää markkinoida tuotteita kuluttajille. Tämä on ollut paras tapa saada brändi tunnetuksi ja saada myyntiä. Aikaisemmin markkinoinnin ammattilaiset käyttivät perinteisiä markkinoinnin keinoja, kuten sanomalehti- ja aikakausilehtimainoksia.

Maailma on digitalisoitunut, ja se on muuttanut elämäämme sekä kulutustottumuksiamme. Sosiaalinen media on koko ajan läsnä ja mobiililaitteilla surffataan netissä enemmän kuin pöytäkoneilla. Juurikin tämän digitalisoitumisen myötä markkinoijien on täytynyt etsiä uusia keinoja tavoittaa kohderyhmänsä. Digitaalinen markkinointi hyödyntääkin sosiaalista mediaa ja kaikkea muutakin sähköistä sisältöä.

Ennen kuin mennään itse asiaan, täytyy meidän selvittää mitä digitaalinen markkinointi ja perinteinen markkinointi käsitteinä tarkoittavat.

Mitä on digitaalinen markkinointi?

Digitaalinen markkinointi tarkoittaa kaikkia markkinoinnin muotoja, jotka toteutetaan sähköisesti. Digitaalista markkinointia usein kuulee nimitettävän myös sähköiseksi markkinoinniksi, online-markkinoinniksi tai internet-markkinoinniksi.

Digitaalisen markkinoinnin erilaisia keinoja ovat esimerkiksi:

Mitä on perinteinen markkinointi?

Perinteistä markkinointia ovat kaikki muut markkinoinnin keinot, paitsi digitaaliset.

Perinteisen markkinoinnin keinoihin kuuluvat esimerkiksi:

  • Lehtimainokset
  • Mainoskyltit
  • Lentolehtiset
  • Televisiomainokset
  • Radiomainokset
  • Käyntikortit
  • Esitteet
  • Suoramarkkinointi
  • Telemarkkinointi

Digitaalisen markkinoinnin ja perinteisen markkinoinnin erot

Nyt, kun käsitteet on tehty tutuiksi, voimme käsitellä digitaalisen markkinoinnin ja perinteisen markkinoinnin eroja.

Jos et jaksa lukea koko artikkelia, niin artikkelin lopusta löydät aihetta tiivistävän infograafin, jota saa vapaasti käyttää (kunhan muistaa linkittää sen tälle sivulle). Näet digitaalisen markkinoinnin ja perinteisen markkinoinnin erot tiivistetysti myös seuraavasta kaaviosta, joka vertailee digitaalista ja perinteistä markkinointia viiden eri kriteerin perusteella: kustannukset, tehokkuus, kohdennettavuus, mittaus ja joustavuus.

Arvot ovat asteikolla 1-10, jossa 10 on paras mahdollinen arvo. Kaavio antaa nopean yleiskuvan siitä, miten digitaalinen ja perinteinen markkinointi vertautuvat toisiinsa näiden viiden kriteerin perusteella.

Kustannukset:

Kuinka kallista tai edullista markkinointimuoto on. Digitaalinen markkinointi saa arvon 8, mikä viittaa siihen, että se on yleisesti ottaen edullisempaa kuin perinteinen markkinointi, joka saa arvon 6.

Tehokkuus:

Kuinka tehokkaasti markkinointimuoto tavoittaa kohderyhmänsä ja saa aikaan toivotun reaktion, kuten ostoksen tai yhteydenoton. Digitaalinen markkinointi saa arvon 9 ja perinteinen markkinointi arvon 7, mikä viittaa digitaalisen markkinoinnin suurempaan tehokkuuteen.

Kohdennettavuus:

Kuinka tarkasti markkinointia voidaan kohdentaa halutulle kohderyhmälle. Digitaalinen markkinointi saa täydet 10 pistettä, koska se mahdollistaa erittäin tarkan kohdennuksen, kun taas perinteinen markkinointi saa arvon 5.

Mittaus:

Kuinka helposti markkinoinnin tuloksia voidaan mitata ja analysoida. Digitaalinen markkinointi saa arvon 9, koska se tarjoaa monipuoliset työkalut mittaamiseen, kun taas perinteinen markkinointi saa arvon 4.

Joustavuus:

Kuinka helposti markkinointikampanjoita voidaan muokata ja optimoida. Digitaalinen markkinointi saa arvon 8 ja perinteinen markkinointi arvon 6, mikä viittaa digitaalisen markkinoinnin suurempaan joustavuuteen.

Digitaalinen markkinointi vs perinteinen markkinointi kaaviona

Kommunikaatio

Perinteisessä markkinoinnissa kommunikaatio on yksisuuntaista, jossa markkinoiva taho kommunikoi isolle ryhmälle, joka passiivisesti ottaa tai on ottamatta tietoa vastaan.

Digitaalisessa markkinoinnissa markkinointi on kaksisuuntaista. Markkinoiva taho kommunikoi aktiivisesti kuluttajien kanssa, ja kuluttajat kommentoivat takaisin.

Perinteisessä markkinoinnissa on vähemmän kommunikointia kuluttajien kanssa, ja kaikki kommunikointi on salaista. Kommunointi tapahtuu esimerkiksi puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Digitaalisessa markkinoinnissa kommunikointi kuluttajien kanssa on julkista ja nopeatempoista. Kommunikoinnin ansiosta muutokset markkinointikampanjoissa tehdään nopeasti.

Aikataulut

Perinteisessä markkinoinnissa mainoskampanjoita suunnitellaan kauan ja niiden on myöskin tarkoitus pyöriä muuttumattomina pitkiä ennaltasovittuja ajanjaksoja.

Digitaalisessa markkinoinnissa mainoskampanjat puolestaan suunnitellaan nopeammin ja niitä voidaan muokata ja optimoida matkan varrella saadun palautteen ansiosta.

Mukautuvuus

Perinteisessä markkinoinnissa vastaaminen kuluttajille kestää kauemmin ja vastaaminen tapahtuu vain toimistoaikoina. Digitaalisessa maailmassa yrityksillä on esimerkiksi sosiaalista mediaa päivittäviä työntekijöitä, jotka voivat vastata asiakkaille nopeammin, myös viikonloppuisin.

Hyvät puolet

Vaikka digitaalinen markkinointi on yleistynyt rajusti, on silti perinteiselle markkinoinnille tilaa. Monet yritykset käyttävätkin molempia markkinoinnin tyylejä osana markkinointimixiään.

Kuluttajat ovat tottuneet perinteisen markkinoinnin keinoihin, ja näillä keinoilla on hyvä markkinoida paikallisesti.

Digitaalisen markkinoinnin hyödyt ovat ehdottomasti interaktiivisuus kuluttajien kanssa, mainosten kohdennettavuus ja tarkat tiedot miten mikäkin mainoskampanja suoriutui. Digimarkkinoinnissa on myös mahdollista saavuttaa melkeinpä rajaton yleisö niin halutessaan. Mainoskampanjan saa kohdennettua näkymään paikallisesti esimerkiksi vain yhden kaupungin alueelle tai vaikkapa maailmanlaajuisesti.

Interaktiivisuus kuluttajien kanssa voi tuoda arvokasta palautetta yritykselle.

Huonot puolet

Yksi suurimmista perinteisen markkinoinnin haitoista on se, että mainoskampanjoiden toimivuutta on todella vaikea, monesti jopa mahdoton mitata. Usein perinteinen markkinointi on myös kalliimpaa kuin digimarkkinointi. Perinteisestä markkinoinnista puuttuu lisäksi interaktiivisuus kuluttajien kanssa.

Digitaalisen markkinoinnin huono puoli on, että kaikilla ei ole mahdollisuutta nähdä markkinointiviestejäsi.

Hinta

Digitaalisella markkinoinnilla on mahdollista saavuttaa suuri kohdeyleisö pienellä hinnalla. Itseasiassa digitaalisen markkinoinnin myötä keskimääräinen CPM (hinta, joka maksaa tavoittaa tuhat ihmistä) on alhaisin koko markkinoinnin historiassa!

Perinteinen markkinointi kuten televisiomainokset tai lehtimainonta maksaa maltaita verrattuna digitaaliseen markkinointiin.

Digitaalinen markkinointi vs perinteinen markkinointi

Moz teki tutkimuksen siitä, paljonko maksaa tavoittaa tuhat ihmistä kullakin mainonnan keinolla vuonna 2014, ja tulokset ovat kiinnostavia.

Tuhannen ihmisen tavoittaminen maksoi Facebookin kautta vain 0,25 dollaria, kun taas esimerkiksi sanomalehtien kautta saman joukon tavoittaminen maksoi 128 kertaa niin paljon!

Lue lisää Facebook-mainonnan hyödyistä.

Markkinoinnin kieli

Perinteisessä markkinoinnissa käytettävä kieli on tarkkaan suunniteltua, ja jopa asiakkaiden kysymyksiin on kirjoitettu vastaukset ennalta.

Digitaalisessa markkinoinnissa käytettävä kieli on aidompaa, eikä vastauksia ole ennalta kirjoitettu. Palvelu on paljon henkilökohtaisempaa.

Digitaalinen markkinointi vs perinteinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi vs perinteinen markkinointi
Digitaalisen markkinoinnin ja perinteisen markkinoinnin 7 eroa

Jos haluat saada uusia asiakkaita digitaalisen tai perinteisen markkinoinnin keinoin, ota meihin yhteyttä ja autamme sinua siinä!

Heräsikö kysyttävää?

Lähetä meille viestiä tai soita. Kysyminen ei vielä maksa mitään, eikä velvoita sinua mihinkään.