Digitaalisen markkinoinnin sanakirja
|

Digitaalisen markkinoinnin sanakirja

SEO, CPC, ROI, CTA ja monet muut kirjainyhdistelmät vilisevät digitaalisen markkinoinnin alan kirjoituksissa. Mistä sanoista nämä lyhenteet tulevat ja mitä ne tarkoittavat?

B2B | Business to business

Yritykset käyvät kauppaa keskenään.

B2C | Business to consumer

Yritysten ja asiakkaiden välistä kaupankäyntiä.

CLV | Customer lifetime value

Asiakkaan elinkaaren arvo. Yksi tapa laskea asiakkuuden arvo:

Yrityksen keskimääräinen tilaus (esim 50 €) x ostotiheys (eli esimerkiksi 3 tilausta vuodessa) x keskimääräinen asiakkuuden kesto (eli asiakas jatkaa yrityksen asiakkaana esimerkiksi 4 vuotta) = CLV.

Tässä esimerkissä yhden asiakkaan arvo eli CLV olisi siis 600€ (50€x3x4).

CMS | Content management system

Sisällönhallintajärjestelmä kuten WordPress.

CPA | Cost per action tai Cost per acquisition

Mainostaja maksaa vain toimintaan johtavasta toiminnasta, kuten esimerkiksi tilauksesta, joka on tullut mainoksen kautta.

CPC | Cost per click

Summa, joka maksetaan yhdestä mainoksen klikkauksesta PPC -mainonnassa.

CPL | Cost per lead

Summa, joka maksetaan yhdestä liidistä.

CPM | Cost per mille (cost per thousand impressions)

Summa, joka maksetaan tuhannesta mainoksen näyttökerrasta.

CPO | Cost per order

Summa, joka maksetaan yhdestä tilauksesta.

CRM | Customer relationship management

Asiakkuudenhallinta.

CSS | Cascading style sheets

Tyyliohjeiden laji, jolla määritellään ulkoasu HTML -kielellä kuvatulle rakenteelle.

CTA | Call to action

Markkinoinnin keino, jota käytetään tehostamaan mainosta. Toimintakehoite, kuten esimerkiksi ”Tilaa nyt!” tai ”Osta nyt!”

CTR | Click through rate

Mainoksen klikkausprosentti eli kuinka monta ihmistä klikkaa mainosta nähdessään sen. Voidaan laskea klikkaukset jaettuna mainoksen näyttökerroilla. Esimerkiksi jos mainoksellasi on 55 klikkausta ja mainoksen näyttökertoja 885, klikkausprosentti on tällöin noin 6,21% (55/885 *100).

CVR | Conversion rate

Konversioaste. Käytetään esimerkiksi verkkokaupoissa mittaamaan kuinka monta prosenttia verkkokaupan vierailijoista ostaa jotain. Esimerkiksi jos verkkokaupassasi käy kuukaudessa 1000 verkkovierailijaa ja heistä ostaa 25 ihmistä, on verkkokauppasi konversioaste 2,5% (25/1000*100).

FTP | File transfer protocol

Tiedonsiirtomenetelmä, jota käytetään, kun halutaan siirtää tiedostoja palvelimelle. Filezilla on esimerkki FTP-ohjelmasta.

GWT | Google webmaster tools

Nykyiseltä nimeltään Google Search Console, jonka kautta voi esimerkiksi lähettää sivustokartan Googlelle indeksoitavaksi. Google lähettää Search Consolen kautta viestejä sivuston ylläpitäjille, kuten esimerkiksi tästä artikkelista voit lukea.

HTML | Hypertext markup language

Hypertekstin merkintäkieli, jolla koodataan nettisivuja.

HTTP | Hypertext Transfer Protocol

Hypertekstin siirtoprotokolla.

HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure

HTTP-protokollan ja TLS/SSL-protokollan yhdistelmä, jota käytetään tiedon suojattuun siirtoon internetissä.

LPO | Landing page optimization

Laskeutumissivun optimointi.

PPA | Pay per action

Sama kuin CPA.

PPC | Pay per click

Mainostustapa, jossa jokaisesta mainoksen klikkauksesta maksetaan erikseen. Esimerkiksi Google Adwords -hakusanamainonta on esimerkki PPC -mainostamisesta.

ROI | Return on investment

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti ilmaisee kuinka paljon investoinnilla on saatu tuottoa.

SEM | Search engine marketing

Hakukonemarkkinointi, joka sisältää hakukoneoptimoinnoin ja hakusanamainonnan.

SEO | Search engine optimization

Hakukoneoptimointi, jolla pyritään parantamaan sivuston näkyvyyttä hakukoneissa.

SERP | Search engine results page

Hakukoneiden hakutulossivu, joka pyrkii näyttämään hakijan termiä mahdollisimman hyvin kuvaavat nettisivut.

SMM | Social media marketing

Nettisivun tai brändin markkinointia sosiaalisessa mediassa.

SMO | Social media optimization

Sosiaalisen median optimointi.

UGC | User generated content

Käyttäjien luoma sisältö, esimerkiksi verkkokaupoissa tuotearvostelut.

URL | Uniform resource locator

Nettisivun osoite. Joka sivulla on oma uniikki urlinsa.

USP | Unique selling proposition

Ainutlaatuinen myyntiväittämä.

UX | User experience

Käyttäjäkokemus.

Heräsikö kysyttävää?

Lähetä meille viestiä tai soita. Kysyminen ei vielä maksa mitään, eikä velvoita sinua mihinkään.